Brede school De Grift

Brede school De Grift

Terug naar Longlist 2014 Brede school De Grift
Nummer 6
Project Brede school De Grift
Plaats Hogersmilde
Architect De Zwarte Hond
Omschrijving 2 scholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, buurtcentrum